PROFIL SPOLOČNOSTI

 
Naša spoločnosť bola založená v roku 2010 ako znalecká, poradenská a odborná organizácia so zameraním na poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva. Spoločnosť STATUS Plus združuje odborne spôsobilých partnerov pôsobiacich v oblasti nehnuteľného poradenstva a stavebných prác od roku 1990.
 
Našim klientom ponúkame znalecké úkony a s tým súvisiace poradenstvo, stavebný dozor, vedenie stavieb a inžinierskych činností. To napomáha k skvalitneniu a optimalizovaniu výstavby vo všetkých jej fázach v súlade so záujmami klientov a s platnou legislatívou a právnymi predpismi. Svojou znaleckou činnosťou sa snažíme o rýchle, presné a spravodlivé stanovenie cenových relácií na trhu s nehnuteľnosťami
 
V znaleckej oblasti v odbore stavebníctva sa špecializujeme okrem stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností aj na stanovenie hodnoty vecných bremien či stanovenie zhodnotenia alebo znehodnotenia stavby.
 
V odvetví Pozemné stavby vieme poradiť a poskytnúť právny doklad pre Kataster nehnuteľností napríklad na určenie rozostavanosti stavieb, zmenu užívania alebo výpočet spoluvlastníckych podielov.
 
Našimi klientmi sú občania, bankové inštitúcie, právnické osoby medzi ktoré sa radia aj developerské spoločnosti, orgány miestnej samosprávy a štátnej správy a v neposlednom rade aj súdy.
 
Klientom poskytujeme kvalitný a veľmi široký záber služieb v oblasti nehnuteľností a stavebníctva na báze vysokej profesionality ako aj ľudského prístupu. Vždy a za každých okolností zaručujeme diskrétnosť pri oboznámení sa s osobnými údajmi a obchodným tajomstvom našich klientov.