SLUŽBY

 
Sme firma zameraná na služby v odbore Stavebníctvo. Vykonávame poradenstvo, výkon stavebného dozoru, vedenia stavieb a inžinierskych činností. Ako znalecká organizácia ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov týkajúcich ohodnocovania nehnuteľností a pozemných stavieb.
 
ZNALECKÉ POSUDKY:
  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
Stanovenie hodnoty vecných bremien
Zhodnotenie/znehodnotenie stavieb
Stupeň rozostavanosti stavieb
Zápis bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľností
Výpočet spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a zariadeniach bytových domov
 
PORADENSTVO V STAVEBNÍCTVE:
  Výkon stavebného dozoru
Vedenie a koordinácia stavieb
Inžinierske činnosti v súvislosti s povolením stavieb
Ekonomizácia výstavby